Announcement Pravidlá fóra

  • Information

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Pravidlá fóra


   Každý registrovaný užívateľ na oficiálnom fóre Ikariam.sk súhlasí s nasledujúcimi pravidlami. Moderátori a správcovia fóra si vyhradzujú právo na cenzurovanie nevhodných príspevkov, ako aj udeľovanie varovaní (Warn.) a v krajných prípadoch aj zablokovaní (Ban) účtov. Pokiaľ si nie ste istí niečim z nižšie uvedených bodov, alebo váš účet bol zablokovaný, kontaktujte prosím vašich Moderátorov fóra, prostredníctvom Ticket systému.
   Berte na vedomie, že námietky a otázky pracujúce so súkromnými informáciami účtov budú tolerované len ich vlastníkom, z dôvodu zachovania súkromia.   I. Účet
   Každý užívateľ sa môže registrovať a využívať jeden účet. Viacnásobné registrovanie a využívanie týchto účtov povedie k ich zablokovaniu. Výmena účtov je zakázaná.
   Užívateľ je zodpovedný za obsah správ a príspevkov zverejnených z jeho účtu.

   V prípade, že sa dvaja alebo viacero užívateľov prihlasuje z rovnakej IP adresy, nahláste prosím túto skutočnosť Moderátorom fóra.

   II. Obsah
   Obsah akýchkoľvek textov na fóre, ktorý by mohol byť agresívnym vyjadrovaním, prípadne by mohol napádať niečiu individualitu, je striktne zakázaný. Štandardy budú určené Moderátormi fóra tak, aby uspokojili morálny pohľad užívateľov. Obsah môže byť cenzurovaný, či postihnutý dočasným alebo trvalým banom.

   Texty na fóre zahŕňajú:
   • Informácie účtu
    • Účty, ktoré budú obsahovať vulgárne, alebo urážlivé slová v názve alebo v časti osobných údajov, budú ihneď a bez predchádzajúceho varovania zablokované. Pri posudzovaní vulgárnosti výrazu vždy záleží na význame, nemusí to byť presne formulácia samotného slova (to znamená, že aj "hviezdičkové" výrazy sú stále vulgárne).
    • Je zakázané umiestňovať do informácií účtu reklamy a (alebo) odkazy na produkty, ktoré nespadajú pod spoločnosť GameForge.
    • Je dovolené používať len znaky, ktoré obsahuje Slovenská abeceda. Je zakázané používanie špeciálnych znakov alebo číselných kombinácií, výnimku tvoria iba očíslované mená (napr. Beda123).
    • Je prísne zakázané vytvárať alebo použivať herný účet s názvom, ktorý je podobný menu člena tímu Ikariam.sk alebo člena spoločnosti GameForge. Takéto účty budú bez predchádzajúceho varovania zablokované.


   • Podpis
    • Obsah podpisu musí byť v súlade s pravidlami o príspevkoch a súkromných správach.
    • Veľkosť podpisu (text vrátane obrázkov) by nemal presiahnuť 5 riadkov štandardného textu.
    • Podpis by nemal narúšať čitateľnosť fóra.


   • Téma
    • Každá téma musí mať vhodný názov, ktorý by vystihoval podstatu nasledujúcich príspevkov. Meno témy by malo vystihovať problém, uľahčí to ostatným hráčom vyhľadávanie a orientáciu na fóre.
    • Vytváranie duplicitných tém je zakázané. Každý užívateľ je pred pridaním príspevku povinný použiť funkciu "Hľadať" a zistiť, či sa na fóre nevyskytuje príspevok s totožným obsahom.
    • Zakladanie nových tém k uzavretej téme nie je povolené. Ak sa chcete k uzavretej téme vyjadriť, kontaktujte Moderátora fóra (najlepšie Moderátora, ktorý danú tému uzamkol) pre znovuotvorenie témy.
    • Diskusie o banoch a varovaniach udelených v hre sú striktne zakázané.


   • Príspevky a súkromné správy
    • Posielanie príspevkov obsahujúcich pornografiu, politický extrémizmus, copyright údaje, nemorálny a útočný materiál, ktorý môže porušovať platné zákony je zakázané.
    • Je zakázané umiestňovať do príspevku reklamu a (alebo) odkazy na produkty alebo webové stránky, ktoré svojim obsahom nespadajú pod spoločnosť GameForge.
    • Nie je povolené posielať príspevky za ľudí, ktorých účet bol zablokovaný.
    • V prípade zverejňovania súkromnej konverzácie (z hry alebo fóra) s členom tímu Ikariam.sk alebo iným hráčom je potrebný výslovný súhlas všetkých zúčastnených v konverzácií. To tiež zahŕňa súradnice miest, užívateľ môže zverejniť iba svoje vlastné súradnice.
    • Nie je dovolené pridávať do danej témy dva a viac príspevkov po sebe. V prípade, že potrebujete niečo doplniť k prvému príspevku, využite možnosť "Edit" a upravte svoj príspevok. Jedinou výnimkou pre pridanie druhého príspevku je pridávanie nových skutočností (ovplyvňujúcich predchádzajúci príspevok) alebo oživenie neaktívnej témy (rozdiel zverejnenia príspevkov aspoň 7 dní).
    • Prosíme užívateľov, aby nereagovali na kritizovanie iných užívateľov fóra žiadnymi prehnanými reakciami. Ak neviete reagovať na takýto príspevok slušne a s nadhľadom, počkajte na vyjadrenie Moderátorov fóra.
    • Spam:
     • Je zakázané posielať príspevky, ktorých obsah sa netýka témy. Takéto príspevky budú trestané varovaním, prípadne banom. Výnimka platí len pre sekciu s názvom "Spoločenský kútik".
     • Všetky príspevky musia obsahovať minimálne 3 slová.
     • Prehnané používanie smajlíkov (10 a viac) nie je povolené z dôvodu spomaľovania serveru fóra.
     • Za spam bude považované aj zbytočné príspevky, napr. rovnakého významu ako predošlý príspevok, odbočovanie od témy (offtopic), citácie obrázkov a pod.


   Úmyselné provokovanie iných hráčov k vulgárnemu vyjadrovaniu bude považované za agresívne vyjadrovanie a tým pádom aj trestané.
   III. Jazyk
   Oficiálnym jazykom fóra je Slovenčina. Akceptované jazyky sú tiež Čeština a Angličtina.

   Tím Ikariam.sk si vyhradzuje právo vylúčiť hráča, ktorý nepatrí do danej zeme, alebo tých, ktorí nie sú schopní sa vyjadrovať v daných jazykoch.